Tổng Hợp Thuật Ngữ Và Từ Vựng Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu

Một điểm khá khác biệt so với các ngành nghề khác, đó là, nếu bạn làm nghề Xuất nhập khẩu thì bạn sẽ phải tiếp cận với nhiều thuật ngữ xuất nhập khẩu bằng tiếng anh.

Một điểm khá khác biệt so với các ngành nghề khác, đó là, nếu bạn làm nghề Xuất nhập khẩu thì bạn sẽ phải tiếp cận với nhiều thuật ngữ xuất nhập khẩu bằng tiếng anh.

Để bạn đọc dễ dàng vận dụng các thuật ngữ trong ngành nghề, chúng tôi giới thiệu tới bạn bài viết về Tổng Hợp Thuật Ngữ Và Từ Vựng Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu trong bài viết sau.

>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt

1. Tổng hợp thuật ngữ tiếng anh xuất nhập khẩu

Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu được Sinh viên kinh tế TPHCM tổng hợp từ các thuật ngữ tiếng anh xuất nhập khẩu phổ biến thành bảng dưới đây:

Tiếng Anh Tiếng Việt
Bill Of Lading Vận đơn đường biển
Cargo Hàng hóa        
Certificate Of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa  
Container Container         
Container Port Cảng container        
Customs Hải quan        
Customs Clearance Việc thông quan       
Customs Declaration Form Tờ khai hải quan      
Declare Khai báo hàng       
Freight Hàng hóa được vận chuyển/ cước phí   
Irrevocable Không thể hủy ngang      
Merchandise Hàng hóa mua và bán     
Packing List Phiếu đóng gói       
Proforma Invoice Hóa đơn chiếu lệ      
Shipment Việc gửi hàng       
Shipping Agent Đại lý tàu biển/đại lý giao nhận hàng xuất nhập
Waybill Vận đơn        
Additional Premium Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung 
Air Freight Cước hàng không       
Bonded Warehouse Kho ngoại quan       
Cargo Dead Weight Tonnage Cước chuyên chở hàng hóa     
Certificate Of Indebtedness Giấy chứng nhận thiếu nợ     
Certificate Of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa   
Fiduciary Loan Khoản cho vay không đảm bảo    
Freight To Collect Cước phí trả sau      
Freight Prepaid Cước phí trả trước      
Freight Payable At… Cước phí thanh toán tại…     
Freight As Arranged Cước phí theo thỏa thuận     
Inland Waterway Vận chuyển bằng đường thủy nội địa   
Inland Haulage Charge Phí vận chuyển nội địa     
Logistics Coordinator Nhân viên điều vận      
Lift On-Lift Off Charge Phí nâng hạ container      
Multimodal Transportation Vận tải đa phương thức     
Outbound Hàng xuất        
On-Spot Export/Import Xuất nhập khẩu tại chỗ     
Place Of Receipt Địa điểm nhận hàng để chở    
Place Of Delivery Nơi giao hàng cuối      
Port Of Transit Cảng truyền tải       
Port Of Discharge Cảng dỡ hàng       
Port Of Loading Cảng đóng hàng       
Partial Shipment Giao hàng từng phần      
Temporary Export/Re-Import Tạm xuất/tái nhập       
Tax Thuế         
Advising Bank Ngân hàng thông báo      
Advance/Deposit Đặt cọc        
Applicant Người yêu cầu mở tín dụng thư   
Applicant Bank Ngân hàng yêu cầu phát hành    
Application For Documentary Credit Đơn yêu cầu mở thư tín dụng   
Application For Remittance Đơn yêu cầu chuyển tiền     
Application For Collection Đơn yêu cầu nhờ thu     
Banking Days Những ngày làm việc của ngân hàng   
Beneficiary Người thụ hưởng       
Bill Of Exchange Hối phiếu        
Cash Tiền mặt        
Collecting Bank Ngân hàng thu hộ      
Confirming Bank Ngân hàng xác nhận lại     
Commercial Documents Chứng từ thương mại      
Claiming Bank Ngân hàng đòi tiền      
Clean Collection Nhờ thu phiếu trơn      
Credit Tín dụng        
Documentary Collection Nhờ thu kèm chứng từ     
Documentary Credit Tín dụng chứng từ      
Documents Against Payment Nhờ thu trả ngay      
Documents Against Acceptance Nhờ thu trả chậm      
Deposit Tiền đặt cọc       
Drawee Bên bị ký phát hối phiếu    
Drawer Người ký phát hối phiếu     
Drafts Hối phiếu        
Endorsement Ký hậu        
Exchange Rate Tỷ giá        
First Original Bản gốc đầu tiên      
Issuer Người phát hành thẻ      
Letter Of Credit Notification Thông báo thư tín dụng     
Original Bản gốc        
Promissory Note Kỳ phiếu        
Society For Worldwide Interbank And Financial Telecommunication Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế
Second Original Bản gốc thứ hai      
Swift Code Mã định dạng ngân hàng trong hệ thống swift 
Tolerance Dung sai        
Uniform Rules For Collection Quy tắc thống nhất về nhờ thu   
Uniform Rules For Bank-To-Bank Reimbursements Under Documentary Credit Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các
Assurance Sự đảm bảo       
Assure Đảm bảo với ai rằng + mệnh đề  
Bargain Mặc cả        
Buying/Purchase Request Yêu cầu mua hàng      
Commission Agreement Sự đồng ý/thỏa thuận về hoa hồng   
Company Profiles Hồ sơ công ty      
Complain Khiếu nại/phàn nàn       
Complaint Sự khiếu nại/phàn nàn      
Deal Thỏa thuận        
Discuss Thảo luận        
Discussion Sự thảo luận       
Feedback Phản hồi từ khách hàng     
Free Of Charge Miễn phí        
Inquiry Đơn hỏi hàng       
Memorandum Of Agreement Bản ghi nhớ thỏa thuận     
Minimum Order Quantity Số lượng đặt hàng tối thiểu    
Negotiate Thương lượng        
Negotiation Sự thương lượng       
Non-Circumvention And Non-Disclosure Agreement Thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
Person In Charge Người phụ trách       
Price List Đơn giá        
Procurement Sự thu mua hàng      
Quotation/Offer Báo giá        
Quality Assurance Bộ phận đảm bảo/quản lý chất lượng   
Quality Control Bộ phận quản lý chất lượng    
Sample Hàng mẫu        
Sign Ký kết        
Transaction Giao dịch        
Target Price Giá mục tiêu       
Terms And Conditions Điều khoản và điều kiện     
Trial Order Đơn đặt hàng thử      
Underbilling Giảm giá trị hàng trên hóa đơn   
Validity Thời gian hiệu lực      
Customs Clerk Nhân viên hải quan      
Customer Service Officer Nhân viên chăm sóc khách hàng    
Customs Clearance Staff Nhân viên chứng từ khai báo hải quan  
Documentation Officer Nhân viên chứng từ      
Distribution Supervisor Giám sát viên phân phối hàng hóa   
Import-Export Sales Officer Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu   
Import-Export Supervisor Giám sát viên xuất nhập khẩu    
International Payment Staff Nhân viên thanh toán quốc tế    
Logistics Coordinator Điều phối viên logistics      
Purchasing Officer/Staff Nhân viên thu mua      
Warehouse Supervisor Giám sát viên kho      
Cost, Insurance And Freight Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí   
Change Of Destination Phụ phí thay đổi nơi đến    
Delivered At Place Giao tại nơi đến      
Delivered At Terminal Giao tại bến       
Delivered Duty Paid Giao đã trả thuế/giao hàng đã nộp thuế  
Delivery Order Lệnh giao hàng       
Destination Delivery Charge Phụ phí giao hàng tại cảng đến   
Documents Against Acceptance Thanh toán nhờ thu chứng từ trả chậm  
Documents Against Payment Thanh toán trao chứng từ     
Draft/Bill Of Exchange Hối phiếu        
Ex Work Giao hàng tại xưởng      
Fédération Internationale Association De Liên đoàn quốc tế các nhà giao nhận hàng hóa
Fiata B/L Vận đơn của fiata      
Forwarder’S Cargo Receipt Vận đơn của người giao nhận    
Free Alongside Ship Giao hàng dọc mạn tàu     
Free Carrier Giao cho người chuyên chở     
Free On Board Giao lên tàu       
Full Container Load Phương pháp gửi hàng chẵn bằng container   
Good Storage Practice Thực hành tốt bảo quản     
Harmonized System Codes Mã HS      
House Airway Bill Vận đơn nhà       
International Commercial Terms Điều kiện thương mại quốc tế    
International Chamber Of Commercial Phòng thương mại quốc tế     
Less Than Container Load Phương pháp gửi hàng lẻ bằng container   
Letter Of Credit Thư tín dụng       
Ton Đơn vị tấn       
Mail Transfer Chuyển tiền bằng thư      

2. Mẫu CV tiếng anh cho nhân viên xuất nhập khẩu

Bạn có thể tham khảo Mẫu CV tiếng anh cho nhân viên xuất nhập khẩu sau đây:

CONTACT INFORMATION

Name: Nguyen Thi A

Address: …Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Cell phone: …

Email: …

PERSONAL INFORMATION

Date of birth: Mar 28th 1989

Place of birth: Ho Chi Minh City

Nationality: Vietnamese

Gender: Female

Marital status: Single

EMPLOYMENT HISTORY

1. November 2013 – December 2013: Assist a Customer Services in Vinacafe Dalat.

Main task:

Preparing the necessary documents such as: Invoice, Packing List, Certificate of origin, Bill of Lading, Phytosanitary Certificate,…

Arrange customs clearance to export coffee

It helps me to get the documents from the government authorities such as VCCI, Plant protection department, CafeControl, …

2. May 2012 – May 2013: Casual for Grand Palace Wedding & Convention at Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City

Main task:

– Preparing for the wedding, conference, meeting

– Serving the visitor

– It helps me to have a good communication with other people and improve somes soft skills such as work in group, arrange work logically and work independently in high pressure environment.

3. December 2012- March 2013: Design and manage an online shop

Main task:

– Design website and advert it in Google, Alibaba, Facebook, Vatgia,

– Booking and delivering the fruit to the customer.

– It helps me to earn 1.5 million dong/ month. I also had 2 requests to export 20 MT grapefruit/week to Italia and Romania.

EDUCATION

1. 2011-2014: Student of The college of Economics and Law

Major in: Trade Business

Some subjects, I studied at the College:

– Intellectual Property Rights

– E-commerce

– Classify goods

– International Marketing

– Origin of goods

– Export-Import Tax

– International Payment

– International transport and insurance

– Customs Clearance

2. 2009-2011: Student of Ly Tu Trong High School

3. Other training course:

– Customs clearance at the college of Economics and Law

– FIATA Diploma in International Freight Management Course and Logistics Overview Course at Research and Development Institute of Logistics

– Soft Skill Course at Bach Khoa Education

SOCIAL ACTIVITIES

1. I was a member of a group helping poor children who live at Dist.9 had fun on mid autumn festival (Ram Trung Thu)

2. I used to join the English Speaking Club at Youth House NVH Thanh Nien.

SKILLS

1. Computer skill

MS Excel, MS Word, MS Power point: good

Internet: good

2. Soft skill

– Representation skill: good

– Time management skill: good

– Communication skill: good

– Leadership skill: good

– Negotiation skill: good

3. Other skills

– Teamwork

– Social communication.

– Playing chess and badminton

LANGUAGES

English: good (speaking & listening & reading & writing)

HABIT

Reading, traveling and listening to music

KEY OF SUCCESS

– The secret of the leader is starting

– Friendly & Hard-working

– Continuous improvement

– Self-confident

Một điểm khá khác biệt so với các ngành nghề khác, đó là, nếu bạn làm nghề Xuất nhập khẩu thì bạn sẽ phải tiếp cận với nhiều thuật ngữ xuất nhập khẩu bằng tiếng anh.

3. Cách viết email tiếng anh trong xuất nhập khẩu

Nguyen Van A

Address: …Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Cell phone: …

Email: …

Apr 15th 2015

Human Resource Department

XYZ trading company

Dear Sir/Madam,

Apply to: Import Export Staff position

I am writing in regards to the position of Import Export Staff currently advertised on the Careerlink.vn website. The particular skills and requirements listed in your advertisement interest me a lot.

I am employed at DEF Company specializing in manufacturing electronic components where I have been the Import – Export Staff for 3 years. At here, I am extremely skilled in:

– Making the customs profile and related documents

– Communicating and contacting with suppliers, customers, about

– Communicating and contacting with suppliers, customers, about the receiving and delivering schedules, prices

– Making and following up the import-export plan

– Check the Import – Export documents, calculate the tax, ship fee, warehouse fee

I have got a Bachelor Degree in Foreign Trade and Toeic 750, familiar with Ecus software, well understanding about Incoterms. I usually update all the Law and Government documents about Import – Export. I really enjoy communicating with others, working in a team as well as in individual.

These are the qualities, experience that you’re looking for this position. I have enclosed a copy of my resume for your consideration. I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Nguyen Van A

4. Các câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng anh xuất nhập khẩu

Một số câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng anh xuất nhập khẩu, bạn có thể theo dõi:

Tổng Hợp Thuật Ngữ Và Từ Vựng Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Thuật Ngữ Và Từ Vựng Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Thuật Ngữ Và Từ Vựng Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Thuật Ngữ Và Từ Vựng Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến Tổng Hợp Thuật Ngữ Và Từ Vựng Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu mà Sinh viên kinh tế TPHCM muốn chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng những thông tin sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát hơn về các thuật ngữ này.

Để nắm rõ hơn các Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Tham khảo: Học Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt Nhất TPHCM và Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *